Informatie betreffende online-geschillenbeslechtiging: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechtiging (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningcontracten betreffen.

Het platform is bereikbaar via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.