Wie zijn wij

StudioFluo biedt u verschillende workshops waarbij creativiteit, ontspanning en zelfontplooiing centraal staan.  Een hobby creëren is het ultime escapisme.

 

Contactgegevens:

StudioFluo
Ballaarstraat 32/1
2018 Antwerpen
BE0731.737.415

 

Email: hallookes@studio-fluo.be
Website: www.studio-fluo.be

 

Verzamelen van persoonsgegevens

StudioFluo verzamelt persoonsgegevens via de website (www.studio-fluo.be).  Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik.

Persoonsgegevens via inschrijving nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven betreft StudioFluo, hebt u de mogelijkheid om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief.  Dit moet u zelf doen (gebeurt niet automatisch). Wij vragen hier volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, emailadres.

Onze partner voor het verzamelen en beheren van onze nieuwsbrieven is MailChimp.  MailChimp verbindt zicht ertoe om conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van MailChimp.

Persoonsgegevens via inschrijving workshop

Indien u wenst deel te nemen aan een workshop, moet u zich inschrijven op de workshop en de bijhorende betaling hiervoor uitvoeren.  Tijdens de afrekening van de betaling vragen wij u om volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, emailadres, adres en telefoonnummer.  Zo kunnen wij u contacteren indien dit nodig is.

Deze persoonsgegevens worden bewaard in onze webhostingdatabase.  Deze database bevindt zich bij Easyhost, in de EU. Easyhost verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken.  U vind hier het privacybeleid van Easyhost.

Cookies op onze website

Op onze website (www.studio-fluo.be) verzamelen wij enkele gegevens via cookies.  We gebruiken deze cookies om onze website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van onze website.  Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.

Analyse van onze website

Via Google Analytics analyseren wij onze website (www.studio-fluo.be).  De bovenvermelde cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van onze website.  Google verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van Google Analytics.

 

Het delen van uw persoonsgegevens

Zoals eerder aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel intern.  Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar.  StudioFluo is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden.

Uw persoonsgegevens die u zelf ingeeft bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden bewaard op de databases van MailChimp.  MailChimp verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van MailChimp.

Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op onze website (www.studio-fluo.be), worden bewaard in onze webhostingdatabase.  Deze database bevindt zich bij Easyhost, in de EU. Easyhost verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van Easyhost.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.  Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.

Procedure datalek

Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt StudioFluo onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.

  • Politie
  • Gegevensbeschermingsautoriteit
  • De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
  • De gedupeerden

StudioFluo zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten.  Vermits StudioFluo slechts over beperkte persoonsgegevens beschikt (naam, voornaam, emailadres, adres en telefoonnummer), is het verplicht melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.

Uw rechten over uw persoonsgegevens

U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens.  Op eenvoudige aanvraag kan u via email inzicht krijgen in uw persoonsgegevens.

Besluit

Indien u nog vragen hebt betreft de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens bij StudioFluo, dan kan u ons bereiken op onderstaande gegevens.

 

StudioFluo
Email: hallookes@studio-fluo.be