Kintsugi is een traditionele Japanse kunstvorm waarbij gebroken keramiek wordt gerepareerd met goud of zilver. De waarde van gebroken keramiek stijgt zo in waarde. De filosofie achter kintsugi is diep geworteld in Japanse esthetiek en zen-principes, en het heeft ook waardevolle lessen die kunnen worden toegepast op teambuilding en persoonlijke groei. Hoe dan denk je? Als de waarde van gebroken keramiek kan stijgen door er iets aan toe te voegen om het lijmen, kan dit dan ook in een ‘gebroken’ team waar de sociale cohesie niet helemaal euhm … ‘zen’ is? 

Welke lessen nemen we mee uit de teambuilding Kintsugi? 
  1. Waardering van imperfectie: Kintsugi viert de schoonheid van imperfectie en onderstreept het idee dat breuken en beschadigingen een natuurlijk onderdeel zijn van het leven. In plaats van de gebroken voorwerpen te verbergen of weg te gooien, worden ze geëerd en gerepareerd met edelmetalen. Op dezelfde manier kunnen teambuildingactiviteiten het besef bevorderen dat iedereen in een team uniek is, met zijn of haar eigen sterke en zwakke punten. Door de nadruk te leggen op waardering voor elkaars unieke bijdragen, kunnen teams beter omgaan met hun eigen gebreken en die van anderen. Bekijk het als ‘ je bent maar zo sterk als de zwakste schakel!’ .
  2. Herstel en veerkracht: Kintsugi benadrukt de waarde van herstel en veerkracht. De gebroken voorwerpen worden niet verborgen maar getoond met trotse reparaties. Dit principe is van toepassing op teambuilding, waar teams geconfronteerd worden met uitdagingen en obstakels. Door deze uitdagingen te erkennen, samen te werken en oplossingen te vinden, kunnen teams sterker worden en hun veerkracht vergroten. Een andere dooddoener ‘there is no I in team!’ is hier zeker een goede om aan te denken , maar echt zeker niet te roepen in team als één of andere cult uit de jaren 2000. Nope!! Zen it is!
  3. Verbinding en samenwerking: Bij het repareren van keramiek met kintsugi wordt een proces van samenwerking gevolgd. Er is een delicaat samenspel tussen de ambachtslieden en het materiaal, waarbij ze elkaars mogelijkheden en beperkingen respecteren. Dit weerspiegelt het belang van samenwerking binnen een team. Teamleden moeten leren elkaars sterke punten te erkennen en hun vaardigheden te benutten om gezamenlijke doelen te bereiken.
  4. Bewust zijn van het verleden van iemand. Je draagt altijd iets mee. Ben je op een vorig bedrijf door een burn-out gegaan die je nu nog kan voelen, dan is dit iets waar je team uit kan leren. Dit is jouw breuklijn… en verdient een gouden randje van je team! Kintsugi toont de geschiedenis van het voorwerp, met zijn breuken en reparaties. Remember: alles heeft een verleden. Voor teambuilding is het essentieel om de geschiedenis en de ontwikkeling van het team te begrijpen, evenals de lessen uit het verleden te gebruiken om de toekomstige samenwerking te verbeteren.
  5. Aandacht en concentratie: Het kintsugi-proces vereist geduld, aandacht voor detail en concentratie. Het is een langzaam en precies werk. Dit is ook zo waardevol bij een teambuilding. Het is essentieel om tijd te nemen om naar elkaar te luisteren, echt te luisteren maar ook te horen, te begrijpen en daarop te reageren met zorgvuldige overweging. Wel, dat is een teambuilding.

Als we de filosofie achter Kintsugi, waardering voor imperfectie, veerkracht, samenwerking, het verleden niet vergeten en een klein beetje discipline toepassen op een teambuilding helpen ze bij het creëren van sterke, veerkrachtige en cohesieve teams die elkaar ondersteunen en waarderen, ondanks de uitdagingen en verschillen die zich voordoen.

Praktisch? Boek een teambuilding Kinstugi bij StudioFluo en lijm de brokken letterlijk met een initiatie Kintsugi waar iedereen met een mooie Kintsugi bordje of kopje naar huis gaat en figuurlijk worden er ook brokken gelijmd indien nodig.